Sunday, March 21, 2010

GET ORGANIZED!

Salam imtihan buat semua terutamanya buat para mujahidah di UIAG yang bakal bertempur di medan imtihan sedikit masa lagi. Ma'at taufiq wannajah diucapkan. Semoga perkongsian ini kita jadikan muhasabah bersama. Salam perjuangan akhawat! Gantunglah harapanmu setinggi-tingginya pada Allah. Kuatkan pijakanmu, bulatkan tekadmu, songsonglah kesuksesan, raihlah bahagia di dunia dan akhirat. Semoga tawazun semuanya!

Seorang akh pejuang aqidah hendaknya ia menjadi orang yang rapi dalam semua urusannya. Jadi, nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita seperti waktu, kesihatan, harta, ilmu dan lain sebagainya ini harus benar-benar engkau hargai dan engkau manfaatkan dengan baik serta tidak engkau biarkan sia-sia. Yang demikian itu tidak akan terwujud kecuali dengan kejelian(ketelitian) dan kerapian dalam semua urusan, terutama bahawa kewajipan-kewajipan itu jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia sehingga bila seorang akh tidak rapi dan disiplin ia akan banyak kehilangan waktu dan upayanya.

Begitu pula urusan harta membutuhkan(memerlukan) distribusi yang baik diawali dari yang terpenting kemudian yang penting, dan semua urusannya harus selalu rapi serta jauh dari kekacauan dan spontanitas, di mana semuanya ini akan menjadikan seorang akh bisa menghemat waktu, harta dan tenaganya. Begitulah hendaknya seorang akh, ia selalu rapi dalam semua urusannya, di rumah, di tempat kerja dan kantornya(pejabat) serta semua urusannya.

Syaikh Mushthafa Masyhur- Fiqh Dakwah Jilid 2

No comments:

Post a Comment